P&R#Admins
Kategoria:

„Szkolny konkurs 
na najlepsze hasło 
propagujące bezpieczeństwo w sieci”

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie podjęła szereg inicjatyw, które upowszechniały czytelnictwo i rozwijały kompetencje czytelnicze wśród dzieci, m.in. poprzez organizację konkursów, w tym „Świetlicowego konkursu na najlepsze hasło propagujące czytelnictwo”:

 

W konkursie wzięło udział prawie stu uczniów, którzy zredagowali pouczające hasła lub zabawne rymowanki na wskazany temat. Następnie zorganizowana została pokonkursowa wystawa prac. Laureatom dyplomy i upominki wręczył Pan Dyrektor Mirosław Wójcik.

Na rok 2017/2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kolejne priorytety polityki oświatowej państwa. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Organizatorki poprzedniego Konkursu ogłaszają więc drugi konkurs na hasło. Tym razem jest to „Szkolny konkurs na najlepsze hasło propagujące bezpieczeństwo w sieci”. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu i zachęcamy do udziału w nim uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

organizatorki: mgr M. Głogowska, mgr E. Majewska, mgr R.Seroka

 

Regulamin konkursu (pobierz plik .pdf)

P&R#Admins
Kategoria:

UWAGA! UWAGA!

Przedłużamy termin szkolnego konkursu

„Dobry kolega, dobra koleżanka”.

Hasła i rymowanki można składać do 27 października 2017 r.

Honorowy patronat:

mgr Mirosław Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

Organizatorzy:

Dorota Dąbrowska, Elżbieta Garbacka, Anna Czyżewska, Paulina Puto oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie 

Cele:

 1. Promowanie koleżeństwa, empatii, pozytywnych relacji między uczniami oraz postaw prospołecznych.
 2. Doskonalenie sprawności językowej uczniów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs polega na ułożeniu hasła, rymowanki promującej koleżeństwo.
 2. Adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – VII.
 3. Hasła lub rymowanki w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce) należy składać w sali świetlicowej nr 4 lub nr 19 w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, klasa) z dopiskiem „Konkurs” do dnia 12.10.2017 r.
 4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:
 • klasy I – III,
 • klasy IV – V,
 • klasy VI – VII.

   5.  Komisja konkursowa oceni hasła wedłnastępujących kryteriów:

 • samodzielność pomysłu.
 • kreatywność autora,
 • forma realizacji (zwięzłość, zgodność z tematem konkursu, poprawność językowa i ortograficzna, oryginalność).

   6.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

   7.  Wybrane hasła i rymowanki zostaną wyeksponowane podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.

P&R#Admins
Kategoria:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

W menu bocznym strony przedstawiamy harmonogram   konsultacji  w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie wcześniej umówione z rodzicem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan. Miejsce spotkania zostanie doprecyzowane indywidualnie.

P&R#Admins
Kategoria:

W miniony piątek, 13 października 2017 r., nasza szkolna społeczność uczciła 244. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnów w obecności sztandaru szkoły. Po jego wyprowadzeniu głos zabrał pan dyrektor Mirosław Wójcik, który serdecznie podziękował wszystkim pedagogicznym oraz niepedagogicznym pracownikom za ich codzienny trud i nagrodził wybranych za osiągnięcia dydaktyczne oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Gorące podziękowania i życzenia w imieniu Rodziców złożyła także przewodnicząca RR, pani Kamila Świderska.

Następnie uczniowie klasy IVa przygotowani przez panią Annę Czyżewską oraz uczniowie z klas IVe i VIa przygotowani przez panią Elizę Majewską zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Zebrani mieli okazję poznać genezę obchodzonego święta, wysłuchać okolicznościowych wierszy i piosenek, a ponadto obejrzeć widowiskowe pokazy: karate, żonglerki, jazdy na monocyklu oraz tańca nowoczesnego.

Uroczystość uświetniły występy szkolnego chóru pod kierownictwem pani Anny Bieleckiej. O oprawę plastyczną zadbała pani Małgorzata Piasecka - Kozdęba, a o dźwiękową - pan Dariusz Harasymiuk.  Akademie poprowadził tradycyjnie pan Andrzej Wilczyński.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

Festiwal Legend Lubelskich

Pierwszy dzień wiosny kojarzy się ze słońcem, topieniem Marzanny i śpiewem ptaków. Tymczasem za oknem ciągle króluje zima. Dlatego w naszej szkole postawiliśmy na kreatywność uczniów i nauczycieli. Choć aura za oknem była raczej zimowa niż wiosenna uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych w radosnych nastrojach stawili się o godz. 9:00 na sali gimnastycznej.

Czytaj więcej

Lekcja pokazowa w 3a

W dniu 12.04.2018 roku w naszej szkole odbyła się lekcja pokazowa dla dyrektorów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół lubelskich na temat uczenia programowania uczniów na I etapie edukacji. Lekcję z uczniami klasy III a poprowadziła p. Marzena Pyda – długoletni, doświadczony nauczyciel SP38. Przygotowane zajęcia obserwowała jako przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty pani starsza wizytator Alicja Tynowska. Nauczyciel i uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i jak zaznaczyła pani wizytator w omówieniu zajęć – nauczyciel wykazał wielki profesjonalizm, a uczniowie wiedzę i zaangażowanie.

Czytaj więcej

„KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ”

Rok 2018 jest dla Polski czasem szczególnym. Obchodzimy w tym roku setna rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku tym w całym kraju odbywa się wiele przedsięwzięć, które mają na celu upamiętnienie tego wydarzenia i świętowanie niepodległości.

Czytaj więcej

Odkrywamy Stolicę

W dniu 17 kwietnia 2018 r. klasy 4d i 4f wraz z opiekunami (p. Renatą Seroką, Pauliną Puto i Ewą Ryczek) oraz w towarzystwie rodziców udały się do Warszawy. Po przyjeździe do stolicy, mimo pochmurnej aury, ruszyliśmy na starówkę. Odwiedziliśmy grób nieznanego żołnierza, posłuchaliśmy koncertu Chopina na jednej z ławeczek, oddaliśmy hołd poległym przy pomniku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Potem udaliśmy się do Zamku Królewskiego na film o budowaniu pałacu królów.

Czytaj więcej